Tag Archives: สมาคมสโมสรนักลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้กำหนดให้ใช้ ระบบตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร สำหรับ ใบขนสินค้าขาออก ส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

  ไฟล์แนบ 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 8/2561 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 9/2561 3. Presentation     แหล่งข้อมูล :  สมาคมสโมสรนักลงทุน