กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre-Arrival Processing)

Air-and-Sea-Freight

กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre-Arrival Processing)

เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ทางกรมฯได้จัดสัมมนาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre-Arrival Processing) ให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้นำของเข้า โดยเป็นการส่งข้อมูลสินค้าล่วงหน้า เพื่อเตรียมการตรวจสอบตามกระบวนการทางศุลกากร ซึ่งจะทำให้สินค้าที่ไม่มีความเสี่ยงสามารถส่งมอบสินค้าได้ทันที เมื่อสินค้ามาถึง เป็นการลดระยะเวลา ค่าใช้จ่าย รวมทั้ง ส่งเสริมระบบ     โลจิสติกส์ และการค้าระหว่างประเทศ โดยจะมีผลเริ่มดำเนินการทางอากาศและทางเรือ  ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ยกเว้น สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จะเริ่มในวันที่ 1 มีนาคม 2561