ข่าวสาร

EXPORT MANIFEST EDI SIAM พร้อมให้บริการระบบ รับ – ส่ง ข้อมูล สำหรับ e-Manifest ขาออก แล้ว

สหไทย ประกาศเริ่มใช้งานพิธีการ การตรวจปล่อยสินค้าขาออกเพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขต (Specific Local Vessel) ณ ท่าเรือสหไทย เทอร์มินอล

เพื่อเป็นการส่งเสริมการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางโดยเรือชายฝั่ง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ทาง บริษัท สหไทยเทอร์มินอลฯ ได้มุ่งเน้นให้บริการแก่ผู้นำเข้าและส่งออกเสมอมา ขณะนี้เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ส่งออก รวมถึงการลดต้นทุน ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ส่งออกทางบริษัทฯ ได้ ยื่นขอและได้รับอนุมัติ พิธีการว่าด้วยการส่งออกเบ็ดเสร็จ ณ ท่าแรก (Specific Local Vessel) ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยอ้างถึง ระเบียบการปฎิบัติเดียวกันกับตามประกาศกรมที่ 37/2561 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการตรวจปล่อย สินค้าขาออกในเขตพื้นที่สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ เพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขต  (Specific Local Vessel) และรับบรรทุกที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 23 เมษายน 2561 เป็นต้นไป   ไฟล์แนบ  – สหไทย ประกาศเริ่มใช้งานพิธีการ การตรวจปล่อยสินค้าขาออกเพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขต (Specific Local Vessel) ณ ท่าเรือสหไทย เทอร์มินอล  – การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายฯ ไปยังท่าเรือสหไทย เทอร์มินอล (ท่าเรือบริษัท แอคทู-ลั่ม จำกัด) read more »

สงกรานต์นี้ มีความสุขกันถ้วนหน้า สุขสันต์ วันสงกรานต์

การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงโปรแกรม เพื่อรองรับการดำเนินมาตรการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงโปรแกรม รับ-ส่งใบขนสินค้าขาเข้าผ่านระบบ NSW และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการดำเนินมาตรการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560   พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักการคำนวณของระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เฉพาะเงินกองทุนผู้สูงอายุ    

กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre-Arrival Processing)

กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre-Arrival Processing) เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ทางกรมฯได้จัดสัมมนาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre-Arrival Processing) ให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้นำของเข้า โดยเป็นการส่งข้อมูลสินค้าล่วงหน้า เพื่อเตรียมการตรวจสอบตามกระบวนการทางศุลกากร ซึ่งจะทำให้สินค้าที่ไม่มีความเสี่ยงสามารถส่งมอบสินค้าได้ทันที เมื่อสินค้ามาถึง เป็นการลดระยะเวลา ค่าใช้จ่าย รวมทั้ง ส่งเสริมระบบ     โลจิสติกส์ และการค้าระหว่างประเทศ โดยจะมีผลเริ่มดำเนินการทางอากาศและทางเรือ  ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ยกเว้น สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จะเริ่มในวันที่ 1 มีนาคม 2561   ประกาศกรมศุลกากรที่ 5/2561 เรื่องกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้าส่งถึง  

Merry Christmas and a Happy New Year 2018