ระบบค้นหารหัสสถานที่ในการปฏิบัติ พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบค้นหารหัสสถานที่ในการปฏิบัติ พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (RFEDIS) ค้นหาข้อมูลง่าย สะดวก รวดเร็ว โดย สามารถเลือกค้นหาข้อมูล จากรหัส / ชื่อสถานที่ / รหัสเขตปลอด และอื่นๆได้ จับคู่ความสัมพันธ์ ของแต่ละท่าที่นำเข้า/ส่งออก กับ รหัสสถานที่ตรวจปล่อย เพื่อลดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลใบขนฯ วิธีเข้าใช้งาน ลูกค้าบนระบบของ EDISIAM สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ http://imex.edisiam.com ในเมนู Reference Data โดยเลือกที่ รหัสสถานที่ (RFEDIS) เพื่อค้นหาข้อมูล สำหรับสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนใช้งานระบบได้ฟรีที่เว็บไซต์ http://www.edisiam.com ในเมนู  “บริการเสริม” โดยเลือก “จับคู่รหัสสถานที่” ** แหล่งข้อมูลอ้างอิง : ประกาศกรมฯที่ 26/2557 **

บริการชำระเงิน e-bill payment เริ่มมกราคม 2562

บริการชำระเงิน e-bill payment เริ่มมกราคม 2562 ผู้ประกอบการสามารถชําระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อื่นฯ ตามใบขนสินค้า/ใบสั่งเก็บ/ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียม เป็นต้น  โดยสามารถชำระผ่านช่องทางหลากหลาย เช่น ATM Mobile Banking / Internet Banking Counter Service (Bank / Non-Bank) Debit Card / Credit Card Cash Card หรือ e-Money Card

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้กำหนดให้ใช้ ระบบตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร สำหรับ ใบขนสินค้าขาออก ส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

  ไฟล์แนบ 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 8/2561 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 9/2561 3. Presentation     แหล่งข้อมูล :  สมาคมสโมสรนักลงทุน  

DIGITAL CUSTOMS 2018

    เอกสารอ้างอิง :      1. โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์  e-Register     2. การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  e-Bill Payment     3. ระบบติดตามสถานะ การผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต  e-Tracking   แหล่งข้อมูล :  กรมศุลกากร  

TRANSIT SUPERSAVE

 

โอกาสสุดท้าย กับโปรโมชั่นสุดร้อนแรง e-Transition System